Advocatenkantoor Baldew 

in Den Haag

Heeft u juridische bijstand nodig? Bel 070 - 359 53 23

Staat u terecht voor een strafbaar feit, komt u er niet uit bij een echtscheiding of levert een alimentatie-regeling problemen op? Advocatenkantoor Baldew biedt u integere en professionele vertegenwoordiging voor al uw rechtelijke zaken.

Hulp bij familie- en strafrecht

Mr. R.N. Baldew is een gespecialiseerd advocaat in echtscheidingen op het gebied van het familie- en jeugdrecht, maar ook in het strafrecht en in slachtofferzaken. Zij vertegenwoordigt u in al deze zaken. Dat doet ze met grote betrokkenheid en een lange staat van dienst.

Neem contact op

Hulp bij familie- en strafrecht

Op het gebied van familie- en jeugdrecht is het belangrijk dat u een advocaat in armen neemt die meeleeft met uw zaak. Daar kunt bij Advocatenkantoor Baldew van op aan. Vaak zijn er bij deze zaken meerdere belanghebbenden die emotioneel betrokken zijn. Het is van belang dat ook met hen goed gecommuniceerd wordt, en bovendien rekening mee wordt gehouden. Mr. R.N. Baldew kan helpen op de gebieden van:

Echtscheidingen

Het verzoekschrift tot een echtscheiding moet via een advocaat ingediend worden bij de rechtbank. Wanneer uw huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is, dan zal de rechter u en uw partner officieel gescheiden verklaren.


Daarbij komen echter nog een aantal andere zaken kijken, zoals een ouderschapsplan wanneer u kinderen heeft. Ook kan het zijn dat u geen gemeenschappelijk verzoekschrift indient, maar een eenzijdig verzoekschrift. In dit laatste geval zijn er vaak geen afspraken gemaakt over de verdere stand van zaken, zoals verdeling van bijvoorbeeld gemeenschappelijke goederen.


Mr. Baldew is gespecialiseerd advocaat in echtscheidingen. Zij staat als echtscheidingsadvocaat ook aangeschreven op De Beste Advocaat.

Een advocaat in de arm

Alimentatie

Als u gaat scheiden, dan hoeft u zich niet meer aan de wettelijke regels van het huwelijk te houden. Dit heeft één uitzondering: de onderhoudsverplichting. Deze houdt in dat u en uw ex-partner verplicht zijn elkaar financieel te blijven ondersteunen. Dit wordt ook alimentatie genoemd. Wanneer een van de twee partijen niet genoeg inkomsten heeft, dan kan het zijn dat de andere partij alimentatie moet betalen.


Er zijn verschillende vormen van alimentatie, zoals kinderalimentatie en partneralimentatie. De hoogte en duur van de alimentatie hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld hoe lang het huwelijk heeft geduurd en of er kinderen in het spel zijn.


Advocatenkantoor Baldew kan voor u de kinder- en partneralimentatie berekenen of u vertegenwoordigen als u er samen niet uitkomt.

VRAAG MEER INFORMATIE AAN

Omgangsregelingen

Wanneer u gaat scheiden en kinderen heeft met uw ex-partner, komt er een omgangsregeling. Deze regeling bepaalt wanneer uw kinderen bij u of uw ex-partner zijn. Hier moeten beide partijen zich aan houden. Helaas kan het voorkomen dat u en uw ex-partner er niet uitkomen. In dat geval zal een rechter de omgangsregeling bepalen. Dit hangt af van allerlei zaken, zoals de leeftijd van uw kinderen, maar ook waar beide partijen wonen, hoe de werksituatie eruitziet en de school en eventuele clubjes van de kinderen.


Ook kan het zijn dat u al een bestaande omgangsregeling heeft, maar hier ontevreden over bent. Dat kan door uiteenlopende zaken komen. Een bestaande omgangsregeling is moeilijk aan te passen, maar met gegronde en zwaarwegende argumenten kan de rechter al op korte termijn een besluit nemen.


Komt u er met de (bestaande) omgangsregeling niet uit? Advocatenkantoor Baldew kan u bijstaan en biedt advies.

Vraag advies aan

Strafrecht

Het kan zijn dat u terecht moet staan voor een strafbaar feit of dat u een dagvaarding heeft ontvangen. Bij het strafrecht spelen de ernst van het misdrijf, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau een rol. Er worden twee soorten strafrecht onderscheiden: volwassenenstrafrecht en jeugdstrafrecht.


Volwassenenstrafrecht
Wanneer u 18 jaar of ouder bent en verdachte in een rechtszaak, dan ontvangt u een dagvaarding. In deze dagvaarding staat welk feit de officier van justitie u ten laste legt. U heeft hiervoor een aantal rechten, zoals het recht op rechtsbijstand.
Bent u het oneens met uw dagvaarding? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Uiteraard moet dit op een vakkundige manier gebeuren. Advocatenkantoor Baldew kan u daarbij helpen.


Jeugdstrafrecht
Wanneer een persoon jonger dan 18 jaar een misdrijf of strafbaar feit heeft gepleegd, geldt diegene het jeugdstrafrecht. In sommige gevallen kan de rechter echter bepalen dat het volwassenenstrafrecht wordt toegepast. Dit gebeurt bij tieners van 16 of 17 jaar, wanneer het gaat om een ernstig misdrijf (bijvoorbeeld moord) of als de persoonlijkheid van de dader daartoe aanleiding geeft.
Voor jongeren van 18 tot 21 jaar kan het zijn dat juist het jeugdstrafrecht wordt toegepast als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden van het misdrijf daartoe aanleiding geven.


Heeft u een advocaat nodig om u te vertegenwoordigen?
Advocatenkantoor Baldew behartigt uw belangen op een professionele manier.

Slachtofferzaken

Als u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedendelict, dan kan dit een enorm effect op uw leven hebben en kunt u hier schade aan ondervinden. Door middel van een voegingsformulier kunt u de strafrechter verzoeken de dader te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. De strafrechter kan de dader dan veroordelen tot het betalen van zowel materiële als immateriële schade (smartengeld). Het is van belang de schade goed te onderbouwen. Wij bieden de hiervoor vereiste deskundige kennis.

Neem contact op