Advocatenkantoor Baldew helpt u bij slachtofferzaken in strafrecht

Bij Advocatenkantoor Baldew
in Den Haag staat u in uw recht

  • Echtscheiding
  • Strafrecht
  • Slachtofferzaken in strafrecht
Advocatenkantoor Baldew helpt u bij slachtofferzaken in strafrecht

Bij Advocatenkantoor Baldew in Den Haag staat u in uw recht

  • Familie- en jeugdrecht
  • Slachtofferzaken in strafrecht
  • Echtscheiding

Met (rechts)zaken die betrekking hebben op familie- en jeugdrecht, is deskundigheid maar ook betrokkenheid van het grootste belang. Mevrouw. R.N. (Nanda) Baldew vertegenwoordigt u met persoonlijke aandacht op verschillende rechtsgebieden.

Uw advocaat in Den Haag

Mr. (Meester in de Rechten) Baldew wist al op jonge leeftijd dat ze later mensen wilde helpen om gerechtigheid te vinden. Haar betrokkenheid naar haar cliënten toe is dan ook groot.

Heeft u een advocaat nodig op het gebied van familie- of jeugdrecht, bij bijvoorbeeld een echtscheiding? Of heeft u rechtshulp nodig omdat u verdachte bent in het strafrecht, of juist omdat u slachtoffer bent geworden (slachtofferzaken) van een geweld- of zedenmisdrijf? U kunt in alle gevallen op de integere en betrokken vertegenwoordiging van mr. Baldew rekenen. 

Mr. Baldew vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betaalbare rechtshulp en verleent daarom ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand rechtshulp. Ga voor meer informatie naar www.rvr.org.

Met advocaat Baldew bent u verzekerd van maatwerk, professionaliteit en ruime ervaring.

Advocaat slachtofferzaken: geweldsdelicten, zedendelicten en verkeersongevallen

Familie- en jeugdrecht

Op het gebied van familie- en jeugdrecht spelen er vaak delicate kwesties. Meestal zijn de partijen emotioneel bij de zaak betrokken. Daarom heeft u iemand nodig die met u meeleeft en u op een betrokken manier vertegenwoordigt. Mr. Baldew is uw advocaat bij familie- en jeugdrecht. Het advocatenkantoor vertegenwoordigt zaken zoals echtscheiding, alimentatie of pensioenkwesties.

Strafrecht

Moet u terechtstaan voor een strafbaar feit? Ook dan vertegenwoordigt Advocatenkantoor Baldew u. Dat kan op het gebied van volwassenstrafrecht, maar ook bij jeugdstrafrecht. De ernst van het misdrijf, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van degene die terecht moet staan, spelen bij de zwaarte van de straf een rol. U kunt het ook oneens zijn met de dagvaarding, in dat geval tekenen wij bezwaar voor u aan. Advocatenkantoor Baldew staat u voor alle strafrechtelijke zaken op deskundige wijze bij.

Slachtofferzaken

Bent u het slachtoffer geworden van een misdrijf, geweld of een ander ernstig (zeden)delict? Dat heeft waarschijnlijk een enorme impact op uw leven, waardoor u mogelijk nog steeds veel schade ondervindt. U kunt de dader laten veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Wij bieden hiervoor de benodigde deskundigheid.

Debesteadvocaat.nl

Zoekt u een betrouwbare jurist in Den Haag? Advocatenkantoor Baldew staat u graag bij;

Sinds juni 2008 is er een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar de dienstverlening van advocaten in Nederland. Daarbij worden advocaten en hun specialisme(n) door hun cliënten op een aantal terreinen beoordeeld. Advocatenkantoor Baldew in Den Haag heeft op het platform van debesteadvocaat.nl een eervolle vermelding op het gebied van echtscheiding.